top of page
Healthcare%20concept%20of%20professional%20psychologist%20doctor%20consult%20in%20psychotherapy%20se

EXECUTIVE COACHING

Executive coaching giver et trygt rum for løbende udvikling af ens ledelsespotentiale, uagtet hvor erfaren man er som leder og hvor i det organisatoriske system man opererer.


Ledelse byder unægteligt på mange udfordringer, dilemmaer, trilemmaer, paradokser og høje mentale krav til individet. Derfor oplever mange ledere, at det kan være givtigt at være tilknyttet en erhvervspsykolog, som fortrolig sparringspartner og coach.

Lederudviklingen vil blive målrettet din personlige ledelsesstil, dine nuværende ledelsesdilemmaer og -behov. Der vil være et pragmatisk fokus på ledelsesredskaber, som vil kunne anvendes umiddelbart efter endt session. Ethvert forløb tilpasses den enkelte leder og dennes nuværende placering i leadership pipeline. Som oftest vil executive coaching også inkludere undervisning i ledelsesmæssige redskaber.


Fokus kan fx. være på:

Personlig ledelsesstil og ledelseskommunikation · Balancen mellem ledelsesmæssig magt og autoritet · Ledelsesmæssig stressforebyggelse og –håndtering (for både dig selv og dine medarbejdere) · Ledelsesmæssig konfliktforebyggelse og -håndtering · Strategiske beslutninger · Bevidsthed om egne præferencer og virkemidler · Personalelederens værktøjskasse · Distanceledelse · Ledelsesmæssig krisestyring · Brobygning mellem dig som person, din ledelsesopgave og dine interessenter​


Såfremt det ønskes, vil coachingen blive baseret på et psykometrisk værktøj (Personligheds- og ledelsestests og typeindikatorer). Dette giver et grundigt og mere objektivt fundament for samtalerne. Der kan her vælges mellem følgende: LEA 360™, NEO-PI3®, KP Personprofil®, KP Explorer®, KP Personlig Handlekraft®, MBTI 1®, MBTI 2®, JTI® mv. Der vil yderligere være mulighed for et psykologisk sundhedstjek, ved tvivl om stress eller begyndende stress.


Executive coaching kan afholdes både digitalt, på din arbejdsplads eller på Kavalergården, Bernstorff slot, alt afhængig af hvad der passer bedst ind i din hverdag som leder.

bottom of page