top of page
bord med briller_edited.jpg

Det hybride arbejdsliv

Det hybride arbejdsliv har for alvor gjort sit indtog, hvilket stiller nye og udfordrende krav til både medarbejdere og ledelse. Hybridledelse er en forholdsvis ny ledelsesdisciplin, som foregår på et kontinuum fra fysisk traditionel tilstedeværelse samt distanceledelse, hvor en del af de ansatte arbejder fra andre lokationer, oftest digitalt. Der er mange gevinster ved et hybridt setup, men det kan også til tider at medføre udfordringer for samarbejdsevne, kohærens, retfærdighedsfølelse, tillid og det psykosociale arbejdsmiljø som helhed. Det er vigtigt at ledelsen er klædt på til at navigere trygt og kompetent i dette nye felt, så risikofaktorer minimeres samt tryghed, tillid og effektivitet sikres.

Som erhvervspsykologer har vi fokus på at uddanne og træne ledere i hybridledelse og distanceledelse, samt hjælpe med at udvikle den hybride arbejdspladskultur på en måde som sikrer det psykosociale arbejdsmiljø for både ledere og medarbejdere

bottom of page