top of page
Gr憂seoverskridelser_i_organisationer-LinkedIn-1584x768-Design.png

OM BOGEN

Bogen er et erhvervspsykologisk fagligt funderet rammeværk og en konkret håndbog og værktøjskasse til organisationen. Den er særligt relevant for ledere, tillidsvalgte, psykologer
samt HR- og arbejdsmiljøprofessionelle. Bogen fokuserer på hvordan man konkret kan forstå, identificere, forebygge og håndtere destruktiv og grænseoverskridende adfærd i
organisationer. Samtidig handler bogen om hvordan man kan optimere psykologisk tryghed,
inklusion og trivsel i arbejdsfællesskabet, til gavn for både individ og organisation.

Nikolaj Davidsen og Åsa Mossberg

Forstandere på European Film College.
Vi betragter denne bog som en vigtig grundsten i vores arbejde med at skabe et trygt miljø, og ser det som en stor bonus for organisationen at vi med bogen har fået et lettilgængeligt og grundigt rammeværk til at forebygge og håndtere grænseoverskridelser. Et ellers komplekst felt, gøres håndgribeligt, med et konkret og praktisk anvendeligt fokus. Det giver en tryghed når man som organisation vil arbejde i fælles front for denne agenda.

Morten Hübbe

Tidl. Adm. Direktør Tryg.
I Grænseoverskridelser i organisationer skitserer Sarah Ambs-Thomsen grundigt og reflekteret en række praktiske værktøjer, som netop kan hjælpe med at skabe den inklusion, der gør det trygt for andre at tage på arbejde. Bogen er således både spændende læsning og praktisk anvendelig for både ledere, ansatte og alle der ønsker at bidrage til rummelige fællesskaber i arbejdslivet.  
bottom of page