top of page

Profil

De sidste 17 år har jeg arbejdet indenfor erhvervspsykologi med foredrag, key note speaks, workshops, kursusrækker, webinars, e-læring og executive coaching mv. Min passion er at hjælpe organisationer og ledere med at skabe trygge, inkluderende og effektive arbejdspladser, igennem interventioner rettet både mod individ, team, ledelsen og organisation. 

 

Typisk bookes jeg til foredrag og workshops om, hvordan organisationen kan optimere trivsel, psykologisk tryghed, diversitet, lighed og en inkluderende kultur (DE&I). Samtidig er fokus også ofte på risikofaktorer i det psykosociale arbejdsmiljø, herunder forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger, seksuel chikane, mobning, stress og høje følelsesmæssige krav.

Sarah Ambs_003.jpg

Faglig baggrund

(Cand.psych. aut) fra Københavns Universitet

Jeg er uddannet psykolog ved Københavns Universitet, med en overbygning i arbejds- og organisationspsykologi samt klinisk psykologi.

Autoriseret (Cand.psych. aut) ved Dansk Psykolognævn

Efter uddannelsen som psykolog, har jeg valgt at gennemgå en to-årig autorisationsproces via Psykolognævnet. Det primære fokus i autorisationen var indenfor erhvervspsykologi og ledelsesudvikling.

Erfaring fra ledelseshus og arbejdsmiljørådgiver

Som erhvervspsykolog og chefkonsulent ved Kjerulf & Partnere og Human House, har jeg arbejdet med organisations-, ledelses- og teamudvikling samt psykosocialt arbejdsmiljø. Eksempelvis i form af foredrag, workshops, læringsforløb, supervision og executive coaching.

Tidligere ekstern lektor og censor ved Syddansk Universitet

I en årrække fungerede jeg som henholdsvis ekstern lektor og censor på Syddansk Universitet, hvor jeg forestod både undervisning, eksamination og senere censorgerning.

bottom of page