top of page
pexels-fauxels-3184314_edited.jpg

Psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed er afgørende på arbejdspladsen, for at sikre en god opgaveløsning, kvalitet, effektivitet, beslutningstagen, innovation, effektivitet og trivsel.

”Psykologisk tryghed er defineret af troen på, at man ikke vil blive straffet eller ydmyget for at tale om sine idéer, spørgsmål, bekymringer eller fejltrin”

(Amy Edmondson). 

 

Overvej hvor ofte man på din arbejdsplads stiller spørgsmål, får feedback, giver input, kommer med forslag, rapporterer et problem, oplever belastning eller italesætter fejl. I disse situationer kan der opleves en risiko for at blive gjort til grin, blive afvist, negligeret eller straffet. Dermed er der en interpersonel risiko forbundet med scenarierne. Her kan vi som mennesker have en tendens til at have mere fokus på indtryksstyring, end på det som rent faktisk ville være bedst for opgaveløsningen. Dette behov, eller denne ivrighed, efter at indtryksstyre, er en indikator på niveauet af den psykologiske tryghed. Jo mindre psykologisk tryghed der er i teamet, jo mere vil fokus være på at sikre det rette image via indtryksstyring.

En dansk undersøgelse viser, at 41 % af danskerne oplever, at de ikke trygt kan stille spørgsmål, og 39 % mener, de ikke trygt kan byde ind med deres mening, samtidig oplever 51 %, at det ikke er okay at fejle (Videnscenter for god arbejdslyst, 2020).

 

Som autoriseret psykolog hjælper jeg med at klæde organisationer på i forhold til hvordan man kan optimere den psykologiske tryghed, til gavn for både trivsel, kvalitet, effektivitet og bundlinje. Dette ofte via foredrag og workshops, hvor der sættes fokus på dette emne. Til tider kan psykologisk tryghed også kobles med emner som krænkende handlinger, mobning, stress mv. For teamets evne til at forebygge og håndtere andre risikofaktorer i arbejdsmiljøet, påvirkes også af den psykologiske tryghed.

Ønsker du at høre mere om hvordan jeg kan hjælpe din organisation med at optimere den psykologisk tryghed?

bottom of page