top of page
Billede af Dan DeAlmeida

SUPERVISION

Supervision kan generelt karakteriseres som en aflastnings-, lærings- og udviklingsmetode som typisk anvendes af ansatte der arbejder med mennesker, tillidsvalgte eller ledere der står med personaleansvar. Forskning viser at en løbende dialogisk bearbejdning af dilemmaer og følelsesmæssige krav i arbejdet, reducerer risikoen for stress- og belastningsreaktioner.


Supervision er særligt relevant for dig/jer som fx:

  • Oplever høje følelsesmæssige krav i arbejdet med patienter, klienter, kunder, borgere, pårørende m.fl.

  • Ønsker at optimere effektivitet og arbejdsglæde.

  • Arbejder med mennesker.

  • Har personaleansvar / ansvar som tillidsvalgt.

  • Oplever udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø.

  • Har brug får at ”trække på samme hammel”.

  • Ønsker at arbejde stressforebyggende.

  • Har brug for et trygt og fagligt rum til at bearbejde og ventilere.

Supervision er generelt en semistruktureret samtale, der giver supervisanden/supervisanderne mulighed for at undersøge dilemmaer, svære situationer og udfordrende emner på en systematisk måde styret af en autoriseret psykolog. I gruppesupervision anvendes medsupervisandernes perspektiver på emnet.

Supervisionen kan både afholdes digitalt eller analogt, samt individuelt eller på gruppeniveau.

bottom of page