Statue%2520with%2520Mask_edited_edited.jpg

PSYKOLOGISKE

COVID19-YDELSER

Psykisk arbejdsmiljø · Ledersparring · E-terapi · Krisesamtaler · Foredrag · Webinar

 

PSYKISKE VÆRNEMIDLER

Under COVID19


I denne tid er der skarpt fokus på værnemidler, smitterisiko og fysisk helbred. Men har I styr på jeres psykiske værnemidler?

Opgaveløsningen og arbejdsforholdene er forandret, hvilket påvirker det psykiske arbejdsmiljø for både ledere og medarbejdere. 

Den sidste tid har medført en stejl læringskurve i forbindelse med distanceledelse, digitalisering, delegering og koordinering. Med den trinvise genåbning stilles der nye krav til ledere, medarbejdere, HR og arbejdsmiljøorganisation. Krav om at håndtere ængstelighed, bekymring, forvirring, øget konfliktpotentiale, restriktive rammer for opgaveløsning, frustrerede borgere/patienter/kunder samt at udarbejde og udstikke nye retningslinjer og rammer for den fælles omgangsform og opgaveløsning.

Nedenfor kan du danne dig et overblik over de psykiske værnemidler man rent psykologisk kan anbefale i denne tid.

Moderne Workspace
Albue hilsener
Hjemme
Billede af Ales Me
Billede af Kyle Glenn
Billede af William Iven
Billede af Dan DeAlmeida
Billede af Dan Meyers
Billede af Chris Sabor
Billede af Surface
 

OM MIG

Aut. psykolog Sarah Ambs-Thomsen

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet, med en overbygning i arbejds- og organisationspsykologi samt klinisk psykologi. Herefter autoriseret af Psykolognævnet (cand.psych. aut). Derudover er jeg medlem af Dansk Psykologforening (DP) og modtager løbende supervision.

De sidste 13 år har jeg arbejdet i det erhvervspsykologiske og kliniske felt med foredrag, undervisning, procesforløb, supervision og coaching mv.


Jeg brænder for at være med til at skabe trygge, motiverende og effektive arbejdspladser, igennem interventioner rettet både mod individet, teamet, ledelsen og organisationen som helhed.

Udover det erhvervspsykologiske felt, har jeg erfaring med individuelle samtaleforløb, herunder terapi, som tilbydes i rolige lokaler i henholdsvis Charlottenlund og Hillerød, tæt på offentlig transport og nem parkering.


Min tilgang til både det erhvervspsykologiske- og kliniske felt tager primært udgangspunkt i en kognitiv-, narrativ- og systemisk forståelse, men andre tilgange anvendes også når det skønnes relevant.

Jeg er certificeret i følgende psykometriske værktøjer, som anvendes ved behov/efterspørgsel:

 • LEA 360™ (Leadership Effectiveness Analysis – Management Research Group)

 • NEO-PI-3® (Velfunderet personlighedstest – klinisk og organisatorisk version)

 • MBTI 2® (Typeindikator – personlige præferencer, gruppeprofiler)

 • MBTI 1® (Typeindikator – personlige præferencer, gruppeprofiler)

 • TKI® (Konflikthåndteringsredskab)

 • Stressindikator®

 • KP Personprofil (Personlig udvikling, rekruttering, gruppeprofiler)

 • KP Explorer (Personlig udvikling, rekruttering, gruppeprofiler)

 • KP Personlig Handlekraft (Ledelses værktøj med fokus på handlekraft)

Mine specialeområder: 

 • Lederudvikling og lederteamudvikling

 • Coaching, sparring og supervision

 • Krise-, traume- og stresshåndtering

 • Høje følelsesmæssige krav

 • Konflikter, krænkende handlinger og mobning

 • Seksuel- og digital chikane

 • Organisations- og kulturændringer

 • Kommunikation og teamudvikling

 • Persontypeforståelse


Min faglige baggrund:

 • Psykolog (Cand.psych) ved Københavns Universitet

 • Autoriseret (Cand.psych. aut) ved Dansk Psykolognævn

 • Tidligere chefkonsulent i erhvervspsykologisk regi

 • Tidligere ekstern lektor og censor ved Syddansk Universitet

 • Tidligere teamleder for krisepsykologisk team

 

KONTAKT MIG

Privat praksis i Gentofte: Jægersborg Alle 16, 2920 Charlottenlund 

Privat praksis i Hillerød: Helsingørsgade 16a 3400 Hillerød

+0045 2868 8624

Sk%25C3%25A6rmbillede%25202020-02-01%2520kl.%252011_edited.jpg
 
dp-logo-fb-im_edited.jpg
 

www.sarahambs.dk - Created with Wix.com