top of page
Billede af Nik Shuliahin

LEDERENS STRESSHÅNDTERING

At forebygge stress gøres mest effektiv ved at fokusere på ledelsesniveauet, det gælder alt fra teamledere, projektledere, mellemledere, afdelingsledere, topledere og partnere. I en travl hverdag som leder, er det dog ikke altid nemt at spotte stress, samt at få det forebygget og håndteres hensigtsmæssigt. Det kræver at ledelsen har den rette værktøjskasse, så tidlige tegn på stress og mistrivsel spottes og de rette handlingstiltag kan igangsættes.

Et stigende antal virksomheder sætter fokus på stressforebyggelse og stresshåndtering i deres lederudviklingsprogrammer. Både med fokus på lederens egen stresshåndtering, samt lederens håndtering af den stress der opstår hos de ansatte de har ansvar for.

I de sidste år har der været et stigende fokus på lederens psykosociale arbejdsmiljø. Det har været tiltrængt da undersøgelser viser, at ca. 18 % af ledere oplever at være stressede. Samtidig viser forskning at lederstress smitter markant mere end stress blandt medarbejderne, samt at lederstress har langt større konsekvenser for organisationens bundlinje. Lederjobbet medfører en øget risiko for overbelastning og stress. Samtidig er lederstress dog enormt tabubelagt, hvilket kan gøre det vanskeligt for den enkelte leder at tale om og håndtere.

Det vi ikke taler om, kan vi ikke håndtere.

Som erhvervspsykologer hjælper vi både medarbejdere og ledere med forebyggelse og håndtering af egen stress.

Samtidig klæder vi også ledelsen på til at forebygge og håndtere stress i organisationen på effektiv og ansvarlig hvis, med rettidig omhu.


bottom of page