top of page
Psykosocialt miljø.jpg

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

Med 17 års erfaring og speciale indenfor feltet, tilbyder jeg kompetent, grundig og ansvarlig rådgivning, sparring, undervisning og intervention ved konflikter, krænkende handlinger og mobning. 

Jeg har bl.a. været ansvarlig for landsdækkende at undervise Arbejdstilsynets tilsynsførende, tilsynschefer og jurister, i forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger og seksuel chikane på arbejdspladsen, i forbindelse med igangsættelsen af det landsdækkende fokus på netop dette felt.

Som autoriseret arbejdsmiljørådgiver har jeg 'first hand' været vidne til, hvor store gevinster der er at hente, ved at arbejde proaktivt, ansvarligt og forebyggende på dette felt. Både for individet, teamet og organisationen som helhed. Krænkende handlinger har devasterende konsekvenser for den enkelte i form af fysiske-, psykiske- og adfærdsmæssige symptomer. Men derudover viser forskning også at konsekvenserne samtidig rammer de kollegaer der er vidne til handlingerne (bystanders), samt organisationens bundlinje samt omdømme og ry.

Det er essentielt at man sikrer en en god etisk infrastruktur på området, så retningslinjer, procedurer og støttefunktioner er opdaterede, anvendelige samt stemmer overens med gældende lovgivning på området.

Jeg kan bl.a. hjælpe med:

  • Uddannelse af ledelsen, tillidsvalgte og HR om forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger (kursus / webinar).

  • Arbejdspladskultur-analyse med fokus på at forebygge krænkende handlinger.

  • Udarbejdelse af retningslinjer, politikker og kommunikationsplaner.

  • Etablering af krisepsykologisk beredskab i organisationen.

  • Faktabaseret afdækning af konkrete sager (i samarbejde med jurist).

  • Rådgivning i konkrete sager.

  • Rehabilitering af den der har oplevet de krænkende handlinger, den der har oplevet at blive anklaget samt eventuelle vidner. 

Jeg er passioneret om at sikre trygge arbejdspladser, hvor både medarbejdere og ledere tages hånd om på empatisk og ansvarlig vis, når der opstår konflikter, krænkende handlinger eller mobning. Jeg har et særligt fokus på, at alle interventioner ligger sig stramt op ad forskning og lovgivning på området.

bottom of page