Statue med maske

MENTAL SUNDHED I GENÅBNINGSFASEN

Så står vi forhåbentligt snart overfor postcorona æraen. Genåbningerne ruller landet over, men hvad er det vi vender tilbage til?


Fælles for alle er, at det er en kontinuerligt omskiftelig virkelighed vi skal navigere i. En ny virkelighed hvor der fortsat er indskrænket bevægelsesfrihed,  restriktioner, adfærdsformer der både skal aflæres og tillæres samt kompromisser der skal indgås løbende. Pandemi fatiguen har trukket tænder rundt omkring på de danske arbejdspladser, både blandt medarbejdere og i høj grad også blandt ledere.

Det er essentielt at man som arbejdsplads har øje for de mentale belastninger situationen fortsat medfører, midt ind i genåbningsglæden. Det er også essentielt at ledere løbende får ledelsessupervision, med mulighed for at ventilere og vende de mange dilemmaer og paradokser som situationen fortsat medfører. 

I denne periode, ser vi som erhvervspsykologer et forhøjet angst- og konfliktpotentiale, der stiller store krav til både medarbejderne, lederne, HR og arbejdsmiljøprofessionelle. For at forebygge belastning og konflikter er det her essentielt at genforventningsafstemme og udarbejde nye spilleregler for fælles adfærd. Det skal være trygt at gå på arbejde både helbredsmæssigt og socialt. Nogle af de ansatte er sikkerhedsorienterede, andre mere risikoorienterede. Vær sikker på at I som arbejdsplads i fællesskab har udviklet et kodeks for adfærd. Dette vil forebygge konflikter, øge trivslen og gøre samarbejdet mere effektivt.

Mange organisationer oplever god effekt af at lave en debriefende indsats med fokus på den tid man har været igennem; både det man ønsker at tage med videre og det man ønsker at lade ligge.