Moderne Workspace

PSYKISK ARBEJDSMILJØ I GENÅBNINGSFASEN

Så er genåbningsfasen for alvor i gang. På nogle arbejdspladser er man delvist tilbage, på andre arbejdspladser står man overfor en tilbagevenden i nær fremtid. Fælles for alle er, at når arbejdspladsen starter op igen - er det en ny virkelighed der venter. En ny virkelighed hvor der fortsat vil være indskrænket bevægelsesfrihed, flere restriktioner, adfærdsformer der både skal aflæres og tillæres samt kompromisser der skal indgås løbende.

I genåbningsfasen og tiden herefter, vil vi se et forhøjet angst- og konfliktpotentiale, der stiller store krav til både medarbejderne, lederne, HR og arbejdsmiljøprofessionelle.

For at forebygge belastning er det her essentielt at genforventningsafstemme og udarbejde nye spilleregler for fælles adfærd. Det skal være trygt at gå på arbejde både helbredsmæssigt og socialt. Nogle af de ansatte vil være sikkerhedsorienterede, andre mere risikoorienterede. Vær sikker på at I som arbejdsplads i fællesskab har udviklet et kodeks for adfærd. Dette vil forebygge konflikter, øge trivslen og gøre samarbejdet mere effektivt.

 
  • Twitter
  • LinkedIn

www.sarahambs.dk - Created with Wix.com