Statue med maske

CORONA OG MENTAL SUNDHED

Først lukkede arbejdspladserne ned, så kom genåbningen, og nu oplever vi igen nedlukning og øgede restriktioner. 


Fælles for alle er, at det er en kontinuerligt omskiftelig virkelighed vi skal navigere i. En ny virkelighed hvor der fortsat er indskrænket bevægelsesfrihed, flere restriktioner, adfærdsformer der både skal aflæres og tillæres samt kompromisser der skal indgås løbende.


Pandemi-fatiguen har sat ind rundt omkring på de danske arbejdspladser, både blandt medarbejdere og nu i høj grad også blandt ledere. Det er essentielt at man som arbejdsplads har øje for de mentale belastninger situationen medfører. Der ses højere niveauer af udbrændthed, stress og mistrivsel mange steder.

For at forebygge belastningskonsekvenser kan I som virksomhed sætte fokus på emnet "Corona og mental sundhed" ved at afholde et webinar (digitalt foredrag/workshop), hvor I får redskaber til den mentale- og organisatoriske håndtering af situationen.

Det er også essentielt at ledere, som står med stort ansvar for organisationens overholdelse af restriktionerne løbende får ledelsessupervision, med mulighed for at ventilere og vende de mange dilemmaer og paradokser som situationen medfører. 

I denne periode, ser vi derudover et forhøjet angst- og konfliktpotentiale, der stiller store krav til både medarbejderne, lederne, HR og arbejdsmiljøprofessionelle. For at forebygge belastning er det her essentielt at genforventningsafstemme og udarbejde nye spilleregler for fælles adfærd. Det skal være trygt at gå på arbejde både helbredsmæssigt og socialt. Nogle af de ansatte vil være sikkerhedsorienterede, andre mere risikoorienterede. Vær sikker på at I som arbejdsplads i fællesskab har udviklet et kodeks for adfærd. Dette vil forebygge konflikter, øge trivslen og gøre samarbejdet mere effektivt.

 
  • Twitter
  • LinkedIn

www.sarahambs.dk - Created with Wix.com