Moderne Workspace

PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDER RESTRIKTIONER

Først lukkede arbejdspladserne ned, så kom genåbningen, og nu oplever vi lokale nedlukninger og øgede restriktioner. På nogle arbejdspladser er alle hjemsendte, på andre arbejdspladser har man fortsat fysisk fremmøde, men under skærpede restriktioner. 


Fælles for alle er, at det er en ny virkelighed vi skal navigere i. En ny virkelighed hvor der fortsat vil være indskrænket bevægelsesfrihed, flere restriktioner, adfærdsformer der både skal aflæres og tillæres samt kompromisser der skal indgås løbende.


I denne periode, ser vi et forhøjet angst- og konfliktpotentiale, der stiller store krav til både medarbejderne, lederne, HR og arbejdsmiljøprofessionelle.


For at forebygge belastning er det her essentielt at genforventningsafstemme og udarbejde nye spilleregler for fælles adfærd. Det skal være trygt at gå på arbejde både helbredsmæssigt og socialt. Nogle af de ansatte vil være sikkerhedsorienterede, andre mere risikoorienterede. Vær sikker på at I som arbejdsplads i fællesskab har udviklet et kodeks for adfærd. Dette vil forebygge konflikter, øge trivslen og gøre samarbejdet mere effektivt.

 
  • Twitter
  • LinkedIn

www.sarahambs.dk - Created with Wix.com