Statue med maske

MENTAL SUNDHED I PANDEMISKE TIDER


Selvom den akutte krise pt. er ovre, er det fortsat og kontinuerligt en omskiftelig virkelighed vi skal navigere i. En ny virkelighed hvor der stadig kan opleves indskrænket bevægelsesfrihed,  restriktioner, adfærdsformer der både skal aflæres og tillæres samt kompromisser der skal indgås løbende. Pandemi fatiguen har trukket tænder rundt omkring på de danske arbejdspladser, både blandt medarbejdere og i høj grad også blandt ledere.

Det er essentielt at man som arbejdsplads har øje for de mentale belastninger situationen fortsat medfører, i det lange seje træk. Det er også essentielt at ledere løbende får ledelsessupervision, med mulighed for at ventilere og vende de mange dilemmaer og paradokser som situationen fortsat medfører. 

I denne periode, ser vi som erhvervspsykologer et forhøjet konfliktpotentiale, der stiller store krav til både medarbejderne, lederne, HR og arbejdsmiljøprofessionelle. For at forebygge belastning og konflikter er det her essentielt at genforventningsafstemme og udarbejde nye spilleregler for fælles adfærd. Det skal være trygt at gå på arbejde både helbredsmæssigt og socialt. Nogle af de ansatte er sikkerhedsorienterede, andre mere risikoorienterede. Vær sikker på at I som arbejdsplads i fællesskab har udviklet et kodeks for adfærd. Dette vil forebygge konflikter, øge trivslen og gøre samarbejdet mere effektivt.