Billede af Dan Meyers

DISTANCELEDELSE

At lede på distancen stiller store krav til dig som leder. Krav der omhandler; skabelse af teamkultur på tværs af lokaliteter, tillid til medarbejdernes opgaveløsning, delegeringskompetence, klar målsætning og rollefordeling, opbyggelse af tillid og motivation, entydig kommunikation, konfliktforebyggelse og afstandsmonitorering af medarbejdernes trivsel mv.

​Der tilbydes både individuel coaching samt undervisning (herunder webinar) i distanceledelse. 

 
  • Twitter
  • LinkedIn

www.sarahambs.dk - Created with Wix.com