Billede af Dan Meyers

DISTANCELEDELSE

At lede på distancen stiller store krav til dig som leder. Krav der omhandler; skabelse af teamkultur på tværs af lokaliteter, tillid til medarbejdernes opgaveløsning, delegeringskompetence, klar målsætning og rollefordeling, opbyggelse af tillid og motivation, entydig kommunikation, konfliktforebyggelse og afstandsmonitorering af medarbejdernes trivsel mv. Der tilbydes både individuel coaching samt undervisning (herunder webinar) i distanceledelse.

 
  • Twitter
  • LinkedIn

www.sarahambs.dk - Created with Wix.com